નાણાવટી રેનોના પીપલોદ શોરૂમની દસમી વર્ષગાંઠ ઉજવી

By on
In વ્યાપાર
Spread the love

ઉજવણી સમારોહમાં KIGER RXT (O) and the KWID CLIMBER MY 21 કાર લોન્ચ કરાઈ અને ટેસ્ટ ડ્રાઈવ માટે પણ લોકોને આમંત્રિત કરાયા

સુરત : નાણાવટી રેનો સુરતના પીપલોદ શૉરૂમ ખાતે 8 સપ્ટેમ્બર 2021 ના રોજ 10મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમા રેનો KIGER RXT (O) and the KWID CLIMBER MY 21 કાર ના લોન્ચિંગ અને  ટેસ્ટ ડ્રાઈવ માટે આમંત્રિત કરાયા હતા.  હત.  આ ઉજવણીમાં લોકોએ મોટી સંખ્યામાં મુલાકાત લઈ ઉજવણીમાં સહભાગી બન્યા હતા. રેનો સુરતમાં ૪.૯૯ વ્યાજદર, શ્રેષ્ઠ એક્સચેન્જ, લોયાલટી અને બીજી ઘણી બધી આકર્ષક નવી ઓફર ગ્રાહકો માટે આપવામાં આવી હતી.  આ ઑફરનો 100 થી વધુ ગ્રાહકો એ  લાભ લીધો હતો અને રેનો કાર બુક કરાવી હતી. નાણાવટી રેનો ના ૧૦ મી વર્ષગાંઠ પર સેલિબ્રેશન ફેસ્ટિવલ ને ઉત્કૃષ્ટ પ્રતિસાદ આપવા બદલ સહર્સ આભાર માને છે અને ભવિષ્યમાં આવી જ પ્રવુત્તિઓ કરવાની ખાત્રી આપે છે.